بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دی اریتور Deaerator) 6000 )لیتر در ساعت طبق مشخصات درخواستی پیوست پکیج پلیت پاستور(فلش پاستور)طبق مشخصات درخواستی پیوست

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-429-260365 گروه :ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

دی اریتور Deaerator) 6000 )لیتر در ساعت طبق مشخصات درخواستی پیوست پکیج پلیت پاستور(فلش پاستور)طبق مشخصات درخواستی پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید