بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

1- دستگاه جوش آرگون 2-ماسک جوشکاری اتوماتیک 3-کپسول خالی گاز آرگون

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-54-400036 گروه :خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

1- دستگاه جوش آرگون 2-ماسک جوشکاری اتوماتیک 3-کپسول خالی گاز آرگون


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید