بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اینورتور دانفوس 1/5 و 3 کیلو وات/ جهت تابلوهای سالن تولید khs

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-633-270066 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

اینورتور دانفوس 1/5 و 3 کیلو وات/ جهت تابلوهای سالن تولید khs


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید