بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

برد الکترونیکی،ترانس 12 ولت،شیر برقی،اتومات دیجیتال و... طبق پیوست / جهت اطلاعات با 09395404367 تماس بگیرید درخواست 10799

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-79-151 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

برد الکترونیکی،ترانس 12 ولت،شیر برقی،اتومات دیجیتال و... طبق پیوست / جهت اطلاعات با 09395404367 تماس بگیرید درخواست 10799


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید