شرکت بهمن دیزل

 شرح استعلام :

 خرید سنگ گرانیت کف


  تاریخ انتشار : 1398-04-15
  مهلت ارسال : 1398-04-21
  شماره استعلام : BHMD-375-PR98312
  گروه : ساختمان و تأسیسات


  کارشناس خرید : فرهاد افراشته
  شماره تماس : 02832243461