شرکت بهمن دیزل

 شرح استعلام :

 ساخت سوله و سالن


  تاریخ انتشار : 1398-04-18
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : BHMD-379-98418
  گروه : ساختمان و تأسیسات


  کارشناس خرید : صادق کمالی
  شماره تماس : 02832243461