شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کف پوش به مساحت 300مترمربع . .ترجیحا از برند های: پلی فلکس-دینامیک فلور-آکام فلور

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BHMD-412-866 گروه :ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
  کارشناس خرید : مرتضی مقدم
  شماره تماس : 02832243461
شرح استعلام :

کف پوش به مساحت 300مترمربع . .ترجیحا از برند های: پلی فلکس-دینامیک فلور-آکام فلور


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید