شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دستگاه اکونوپک DE400 کامل با تابلو باشد

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BHMD-663-2520 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : وحید طالبی
  شماره تماس : 09355871202
شرح استعلام :

دستگاه اکونوپک DE400 کامل با تابلو باشد

 توضیحات بیشتر : دستگاه اکونوپک DE400 کامل با تابلو باشد

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید