شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اقلام مربوط به قسمت رنگ می باشد

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BHMD-688-2487 گروه :سایر
  کارشناس خرید : بهروز کریمی
  شماره تماس : 09192603822
شرح استعلام :

اقلام مربوط به قسمت رنگ می باشد

 توضیحات بیشتر : اقلام مربوط به قسمت رنگ می باشد

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید