شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

درب کرکره ای

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BHMD-703-00003 گروه :خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
  کارشناس خرید : مرتضی مقدم
  شماره تماس : 02832243461
شرح استعلام :

درب کرکره ای


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید