مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید وب کم مطابق مشخصات فنی بارگذاری شده در سامانه

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1019-413 گروه :سایر
  کارشناس خرید : روشن سبزی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

خرید وب کم مطابق مشخصات فنی بارگذاری شده در سامانه


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید