مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

شافت‌ تو خالي به قطر خارجي 70 ميليمتر و قطر داخلي 30 ميليمتر جنس ‌فسفر برنز به مقدار 100 کیلو گرم

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1024-525 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177
شرح استعلام :

شافت‌ تو خالي به قطر خارجي 70 ميليمتر و قطر داخلي 30 ميليمتر جنس ‌فسفر برنز به مقدار 100 کیلو گرم


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید