مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 6 عدد مبدل حرارتی پوسته - لوله مارپیچ ( مطابق نقشه پیوست )

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1617-14 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید 6 عدد مبدل حرارتی پوسته - لوله مارپیچ ( مطابق نقشه پیوست )


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید