مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 خرید 10 عدد پمپ روغن مربوط به کولینگ تاور مطابق عکس و مشخصات فنی پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


  تاریخ انتشار : 1398-03-21
  مهلت ارسال : 1398-03-31
  شماره استعلام : BSTN-727-42
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724