مدیریت تولید برق بیستون

 شرح استعلام :

 مزایده عمومی فروش ضایعات نیروگاه بیستون


  تاریخ انتشار : 1398-04-17
  مهلت ارسال : 1398-04-29
  شماره استعلام : BSTN-736-000
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : سامان بهرامی
  شماره تماس : 08334642724