مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

آهک هیدراته پالتی با کیسه کاغذی 25 کیلو گرمی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-866-32 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : علی مارالی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

آهک هیدراته پالتی با کیسه کاغذی 25 کیلو گرمی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید