مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید قطعات مربوط به چک والو و اتصالات / ساخت داخل (پیشنهاد قیمت در سامانه بارگذاری گردد)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-870-1303 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : مهدی خشنودی
  شماره تماس : 09181323911
شرح استعلام :

خرید قطعات مربوط به چک والو و اتصالات / ساخت داخل (پیشنهاد قیمت در سامانه بارگذاری گردد)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید