مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 120 کیلوگرم ورق آهنی (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-915-1627 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : مهدی خشنودی
  شماره تماس : 09181323911
شرح استعلام :

خرید 120 کیلوگرم ورق آهنی (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید