شرکت پتروشیمی شیمی بافت

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترانسمیتر دما

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-161-990647 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : میثم عباده پور
  شماره تماس : 09168523001
شرح استعلام :

ترانسمیتر دما


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید