شرکت شیمی تکس آریا

 شرح استعلام :

 2 عدد پمپ ضد اسید با مشخصات پیوست شرکت کنندگان می بایست ابتدا مشخصات فنی را از طریق این سامانه ارسال نمیند.در صورت تاییدپیشنهاد فنی، پیشنهاد مالی دریافت می گردد.


  تاریخ انتشار : 1398-01-25
  مهلت ارسال : 1398-02-02
  شماره استعلام : CHTA-45-p109
  گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669