شرکت شیمی تکس آریا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

2 عدد پمپ ضد اسید با مشخصات پیوست شرکت کنندگان می بایست ابتدا مشخصات فنی را از طریق این سامانه ارسال نمیند.در صورت تاییدپیشنهاد فنی، پیشنهاد مالی دریافت می گردد.

مربوط به شرکت شرکت شیمی تکس آریا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت شیمی تکس آریا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 2 عدد پمپ ضد اسید با مشخصات پیوست شرکت کنندگان می بایست ابتدا مشخصات فنی را از طریق این سامانه ارسال نمیند.در صورت تاییدپیشنهاد فنی، پیشنهاد مالی دریافت می گردد.


  تاریخ انتشار : 1398-01-25
  مهلت ارسال : 1398-02-02
  شماره استعلام : CHTA-45-p109
  گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...


  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669