شرکت شیمی تکس آریا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مناقصه خرید ولو های مخازن

مربوط به شرکت شرکت شیمی تکس آریا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت شیمی تکس آریا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-75-98BA1 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669
شرح استعلام :

مناقصه خرید ولو های مخازن

 توضیحات بیشتر : آخرین زمان شرکت در مناقصه98/10/30 می باشد

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید