شرکت شیمی تکس آریا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کفش ایمنی

مربوط به شرکت شرکت شیمی تکس آریا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت شیمی تکس آریا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-76-98b2 گروه :سایر
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669
شرح استعلام :

کفش ایمنی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید