شرکت پتروشیمی شیمی بافت

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مناقصه خرید اسید سولفوریک

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-89-99001 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188674669
شرح استعلام :

مناقصه خرید اسید سولفوریک

 توضیحات بیشتر : در صورت تمایل به دریافت اسناد مناقصه به واحد خرید این شرکت در تهران و یا کارخانه این شرکت مراجعه بفرمایید.

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید