شرکت سیما رایان روز

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انواع cpu core i7,i9

مربوط به شرکت شرکت سیما رایان روز را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت سیما رایان روز با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DEMO-16-12 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : کارپرداز سامانه
  شماره تماس : 09194469974
شرح استعلام :

انواع cpu core i7,i9


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید