مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تست رله های حفاظتی الکتروموتورهای فشار قوی طبق فایل پیوستی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :EAPGM-238-1400-10-34202 گروه :خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تست رله های حفاظتی الکتروموتورهای فشار قوی طبق فایل پیوستی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید