تولیدی سیمان فیروز کوه

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 4 عدد چرخ بوژی محرک استاکر (سمت فیکس )، به همراه چرخدنده و بیرینگ-بصورت کامل و مونتاژ شده

مربوط به شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تولیدی سیمان فیروز کوه با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :FIKCC-82-254 گروه :خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت 4 عدد چرخ بوژی محرک استاکر (سمت فیکس )، به همراه چرخدنده و بیرینگ-بصورت کامل و مونتاژ شده


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید