مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 اکچویتور گسترا


  تاریخ انتشار : 1398-01-20
  مهلت ارسال : 1398-02-01
  شماره استعلام : GPGM-374-16019
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287