مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 Disk-ball-pin


  تاریخ انتشار : 1398-02-10
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-466-11760
  گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653