مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 بوش باتون استارت FANAL


  تاریخ انتشار : 1398-02-12
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-483-16144
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سید رضا رهنما
  شماره تماس : 09111342551