مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 هارد دیسک


  تاریخ انتشار : 1398-02-15
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-490-1614950
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901