مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

هارد دیسک

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 هارد دیسک


  تاریخ انتشار : 1398-02-15
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-490-1614950
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901