مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

لامپ 36 وات U شکل

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 لامپ 36 وات U شکل


  تاریخ انتشار : 1398-02-16
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-495-1613157
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901