مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 لامپ 36 وات U شکل


  تاریخ انتشار : 1398-02-16
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : GPGM-495-1613157
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901