مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 موینگ کویل


  تاریخ انتشار : 1398-02-18
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-503-16029
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287