مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 سرور HP


  تاریخ انتشار : 1398-02-19
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : GPGM-506-15988
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653