مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 سیل مکانیکی


  تاریخ انتشار : 1398-02-23
  مهلت ارسال : 1398-03-05
  شماره استعلام : GPGM-513-15872
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287