مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 کاور سی دی - درایو DVD اینترنال و موس USB


  تاریخ انتشار : 1398-02-25
  مهلت ارسال : 1398-03-05
  شماره استعلام : GPGM-516-1617345
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653