مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

CF-MEMORY 4GB

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-518-16177 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653
شرح استعلام :

CF-MEMORY 4GB


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید