مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 اجاق گاز برقی 4 شعله


  تاریخ انتشار : 1398-03-04
  مهلت ارسال : 1398-03-12
  شماره استعلام : GPGM-536-16219
  گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901