مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 قطعات و تجهیزات کامپیوتر


  تاریخ انتشار : 1398-03-13
  مهلت ارسال : 1398-03-26
  شماره استعلام : GPGM-563-16248512
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901