مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 پاور ماژول


  تاریخ انتشار : 1398-03-22
  مهلت ارسال : 1398-04-02
  شماره استعلام : GPGM-575-16282
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901