مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 خازن


  تاریخ انتشار : 1398-03-30
  مهلت ارسال : 1398-04-09
  شماره استعلام : GPGM-597-16289
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653