مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 مبدل


  تاریخ انتشار : 1398-04-18
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-622-16375
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901