مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 کابل- باطری نیم قلم


  تاریخ انتشار : 1398-04-18
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-623-1637281
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901