مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 پرشر گیج


  تاریخ انتشار : 1398-04-18
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-625-16386
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901