مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 روغن ایرانول


  تاریخ انتشار : 1398-04-18
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-628-16392
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901