مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ماستیک

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-706-16610 گروه :ابزار و یراق آلات
  کارشناس خرید : سید رضا رهنما
  شماره تماس : 09111342551
شرح استعلام :

ماستیک


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید