شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

حمل یک دستگاه روتور HP از اهواز به کرج به وزن 10 تن حمل یک دستگاه روتور LP از اهواز به کرج به وزن 20 تن

مربوط به شرکت شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-185-M-ZARGAN گروه :خدمات حمل و نقل
  کارشناس خرید : علیرضا امین
  شماره تماس : 09122858400
شرح استعلام :

حمل یک دستگاه روتور HP از اهواز به کرج به وزن 10 تن حمل یک دستگاه روتور LP از اهواز به کرج به وزن 20 تن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید