شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

درب منهول

مربوط به شرکت شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-197-2022 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : نوید ثابت
  شماره تماس : 09124618829
شرح استعلام :

درب منهول


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید