شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فولاد 403Cb با انرژی ضربه بیشتر از 70 ژول در صورتیکه نتایج تست ضربه محدود شود هزینه آزمایشگاه به عهده تامین کننده خواهد بود.

مربوط به شرکت شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-30-001ب200 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : بهروز یزدان شناس
  شماره تماس : 09121041231
شرح استعلام :

فولاد 403Cb با انرژی ضربه بیشتر از 70 ژول در صورتیکه نتایج تست ضربه محدود شود هزینه آزمایشگاه به عهده تامین کننده خواهد بود.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید