تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترانسفور ماتور تحریک یک عدد - مجموعه فیوز شامل فیوز 24 کیلو ولت 6.3 آمپر کنتاکت سیگنال و پایه فیوز سه عدد-condensateure capacitor - 250nf-13800/1.732v سه عدد- برقگیر 12v سه عدد

مربوط به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-491-IPR-330 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ترانسفور ماتور تحریک یک عدد - مجموعه فیوز شامل فیوز 24 کیلو ولت 6.3 آمپر کنتاکت سیگنال و پایه فیوز سه عدد-condensateure capacitor - 250nf-13800/1.732v سه عدد- برقگیر 12v سه عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید