کشت و صنعت کارون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پمپ لجن کش 4 اینچ با هد 15 متر / برند shimge مدل WQ40-15 / حداکثر دبی تا 92 متر مکعب / حداکثر هد تا 22 متر / توان موتور 5/5 KW /

مربوط به شرکت کشت و صنعت کارون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی کشت و صنعت کارون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KARUN-1115-53011752 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پمپ لجن کش 4 اینچ با هد 15 متر / برند shimge مدل WQ40-15 / حداکثر دبی تا 92 متر مکعب / حداکثر هد تا 22 متر / توان موتور 5/5 KW /


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید